Számítástudomány játékosan alapelvek

Alapelvek

A Számítástudomány játékosan alapelvei a CSUnplugged alapelveiből származnak (CS Unplugged Principles). Az alapelvek részben a tananyag, részben a tanítási alapelveket fektetik le. Minden új foglalkozás esetén figyelembe kell venni, hogy a tananyag megfeleljen ezeknek az elveknek, valamint a CSUnplugged alapelveknek.
  • Számítógép nélkül. A tananyagot számítógép nélkül lehessen tanítani, hogy azok számára is elérhető  legyen, akik nem tudnak számítógéphez jutni. A számítástudománnyal való ismerkedést számítógép nélkül is el lehet kezdeni.
  • Valós problémák. Igyekszünk megmagyarázni a gyerekeknek, hogy egy adott téma vagy foglalkozás hogyan kapcsolódik a való világban található megoldásokhoz.
  • Olcsó. A tananyag oktatásához ne kelljen komoly eszközöket vásárolni, vagyis olcsó legyen az oktatása.
  • Cooperatív. Általában a gyerekek ugyanazon a feladaton dolgozzanak közösen, vagy kevés számú csoportban, hogy a csapatmunkát fejlesszük, valamint ne maradjon ki senki a játékból. A közös feladatmegoldás azért is fontos, mert fejleszti a gyerekek kooperációs képességét, a tanár pedig könnyen tudja ellenőrizni, hogy ki mit csinál.
  • Sikerélmény. A foglalkozások során a versenyzést csak mindenki által jól elsajátított játékoknál alkalmazzunk, hogy ne legyen senkinek kudarcélménye.
  • Szórakoztató. A játékok legyenek viccesek és érdekesek, motiválóak. Nem még egy matekszakkört vagy sakkszakkört akarunk, hanem inkább a figyelemfelkeltés, ismerkedés, szórakozás a cél.
  • Interaktív. Igyekszünk olyan foglalkozásokat kitalálni, amik megmozgatják a gyerekeket, interaktívak, hogy minél gyakrabban keljenek fel a padból.
  • Kreatív. Amennyiben lehetséges, vezessük rá őket, hogy ők találják ki a következő lépést. Támogassuk a kérdezést, ötletelést, hogy szabadon engedhessék a fantáziájukat. Ennek érdekében megengedett a tanár számára az improvizáció. Például, ha a gyerekek előállnak egy jó ötlettel, hogy mit hogyan jelöljünk, akkor nem kell ragaszkodni az eredeti elképzeléshez, lehet azt a jelölést is használni, amit ők találtak ki.
  • A tanár is barát. A tanár is vegyen részt a játékokban.
  • Lányoknak is. Jó lenne, ha az egész nem lenne túl „fiús”. Ha a lányok is szeretnék.